Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng VNJ

Công ty TNHH Đầu tư thương mại XNK Việt Ngọc Jewelry (VNJ) liên tục tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự dưới đây phục vụ cho việc phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh

Xem thêm
Phản hồi của bạn